Anahtar teslim ev yapan şirketler paralel olarak bina ve altyapı işlerinide yürütür. Çizim paftalarında ne varsa, müşterileri için kararlaştırılan bir miktarın inşasını gerçekleştirirler.

Çok geniş bir alanda hizmet veren anahtar teslim binalar, köprüler ve barajlarda dahil pek çok yerin inşa aşaması ile baştan sona ilgilenir.

Anahtar teslim ev firması Neler yapar?

Çeşitli binalar, geliştirmeler, mülkler, tesisler, konut, yol, kaldırım, yollar , otoyol ve diğer inşaat projeleri türlerini inşa etmek için oluşturulan bir tür işletme, şirket veya benzeri kuruluşlar anahtar teslim ev olarak adlandırılırlar.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kurularak faaliyet gösterme kabiliyetine sahip olan anahtar teslim şirketleri söz konusu olduğunda, inşaat şirketi tek bir varlık değildir.

Ayrıca tek bir rolü yerine getirmez, büyük ölçekli çoklu görev ajanslarıdır demek daha doğru bir ayrım olarak karşımıza çıkar.

Anahtar teslim ev firmaları nasıl yapılar inşa eder?

Anahtar teslim ev, bina inşaatı, altyapı inşaatı, endüstriyel inşaat olarak kategorize edilmektedir. Bunun yanı sıra genel olarak bakıldığında 4 tür inşaat projesi karşımıza çıkar. Bunlar ise;

 

  • Konut inşaatı
  • Kurumsal ve ticari bina inşaatı
  • Uzmanlaşmış endüstriyel inşaat
  • Altyapı ve ağır inşaat

 

Anahtar teslim ev Çeşitleri Nelerdir?

Bina inşaatı genel olarak; konut ve konut dışı (kurumsal ve ticari) olarak iki kısımdır. İnşaat bir bina veya altyapı inşa etme sürecidir.

İmalattan oldukça farklı bir süreçtir. Çünkü imalat tipik olarak ortada bir alıcı olmaksızın benzer ürünleri seri olarak üretir. Ancak inşaat tipik olarak belirlenmiş alıcılar için ve yerinde gerçekleştirilen hizmettir.

İnşaat doğrudan inşaat mühendisliği ve mimarlık alanları ile bağlantılı hizmet verir. Bu inşaat şirketleri, hem ticari hem de özel sektör için yapı inşa etmekten birebir sorumludur.

Projeler, konut, yol, kaldırım, otoyol ve diğer inşaat türlerini inşa etmek için oluşturulur. Faaliyet gösterne bir işletme veya benzeri kuruluş türüdür.

Çeşitli Anahtar teslim ev projeleri

Bir inşaat mühendisliği firmasının temeli, yapısal çelik, beton masalar gibi yapısal elemanları kapsar. Oysa bir inşaat şirketi, inşaat mühendisleri tarafından tasarlanan yapıyı aslında inşa eder.

Bir inşaat mühendisliği şirketi tipik olarak yalnızca mühendislik ve ölçme hizmetleri sunar. Basitçe sundukları hizmetleri tanımlar.

Bir inşaat şirketi, kadrosunda uygun personeli varsa veya işe aldıkları bir alt yüklenici varsa, inşaat mühendisliği hizmetleri sunabilir.

 

İnşaat mühendisliği şirketi projeyi tasarlar. Ayrıca inşaatı yönetir, anahtar teslim ev projeyi inşa eder. İnşaat mühendisliği firmaları, projelerin kapsamını tasarlar ve belirler.

Yol veya köprü tasarımı gibi projeler yapabilir. Bir inşaat firması, projenin asıl inşaatını yapar. Bunun içinde inşaat mühendisleriyle birlikte çalışır.

İnşaat mühendisliği şirketleri, yollar, köprüler, kanallar, barajlar, havaalanları, kanalizasyon sistemleri, boru hatları, binaların yapısal bileşenleri ve demiryolları gibi kamu işleri dahil olmak üzere fiziksel ve doğal olarak inşa edilmiş çevrenin tasarımı, inşası ve bakımı ile yakın ilişkidedir.

Anahtar teslim ev taahhüt Firmaları

Genel bir inşaat müteahhidi, inşaat sahasının günlük gözetiminden, satıcıların ve ticaretin yönetiminden ve bir inşaat projesi boyunca ilgili tüm taraflara bilgilerin iletilmesinden sorumludur.

Bir genel yüklenici, projenin yapımı için gerekli olan tüm malzeme, işçilik, ekipmanın yanı sıra mühendislik araçları ve hizmetleri sağlamaktan sorumludur.

Genel bir müteahhit inşaat işinin tamamını veya bir kısmını gerçekleştirmek için genellikle uzman alt yüklenicileri işe alır.

Mühendislik ve İnşaat

Bu sektördeki şirketler; yol, otoyol, baraj, köprüler inşa eder. Yardımcı sistemler ve arazinin alt bölümleri dahil diğer ağır ve inşaat mühendisliği projeleri esas işlev gösterdikleri alanlar arasındadır.

Endüstriyel Anahtar teslim ev yapımı

Endüstriyel altyapı, fabrika, kanal veya avm olarak uygun herhangi bir site, yapı, bina, endüstri parkı, su rıhtımı, iskele veya liman tesisleri, demirbaşlar, makineler, teçhizat ve ilgili tesis, gayrimenkul ve kişisel mülkler veya bunların herhangi bir kombinasyonu dahil hizmet verdiği süreçlerdir.

Bu işlemlerin montajı, imalat projesi de yine bu firmaların alanını kapsayan bir süreçtir.

Altyapı, bir işletmenin veya ulusun temel fiziksel sistemleri için kullanılır. Ulaşım, iletişim, kanalizasyon, su ve elektrik sistemleri altyapı örnekleridir.

Altyapı iyileştirmeleri ile ilgili projeler kamu tarafından, özel olarak veya kamu-özel ortaklıkları yoluyla finanse edilir. Endüstriyel inşaat, endüstriyel altyapı, uzman eğitimi ve çoklu görev yapabilen yüksek tecrübeli işçiler gerektiren belirli bir bina şeklidir.

Pek çok endüstriyel inşaat şirketi büyük, çok uluslu firmalardır. Projeleri ise grup yöneticisi, mühendis ve mimarlar tarafından yürütülür.

Elektrik santralleri, su temini , yollar , atık yönetimi, drenaj, atık su arıtma, köprüler, barajlar, yollar ve kentsel altyapı geliştirme gibi altyapıların inşasında yer alan anahtar teslim ev, mühendislik, satın alma ve anahtar teslim ev olarak hizmet sunarlar.

Bu tür anahtar teslim ev, mühendislik ve inşaat müteahhitleri, projenin ayrıntılı mühendislik tasarımını gerçekleştirir.

Gerekli tüm ekipman ve malzeme temin edilir. Ardından müşterilerine işleyen bir tesis veya varlık sunmak için inşa edilir.

Anahtar teslim Proje Yönetim Danışmanı

Proje yönetimi danışmanı veya proje yönetimi sözleşmesi anlamına gelir. Bir proje yönetimi sözleşmesi kapsamında, bir mühendislik yüklenicisi, müşterinin iş kapsamına uygunluğu sağlamak için yüklenicilerin çalışmasını göz önünde bulundurur.

Proje yönetim danışmanları bilgi, beceri ve deneyimlerini çeşitli aşamalarda uygulamak suretiyle proje yönetir.

Bunun yanı sıra, bu tür anahtar teslim inşaat PMC aracılığı ile tasarım sorunları, inşa edilebilirlik, uzun süreli malzeme sorunları, koordinasyon gibi süreçleri de yönetir.

 

Anahtar teslim Konut inşaatları Firması

Konut gayrimenkulü insanların yaşaması için geliştirilmiş bir alandır. Yerel imar yönetmeliği içeriğinde tanımlandığı üzere, mesken amaçlı gayrimenkuller ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanılamaz.

Bu tür yasalar bölgeden bölgeye değişir ve tek bir blokta kaç binaya izin verildiğini ve bu binalara ne tür belediye hizmetlerinin ulaşacağını sınırlayabilir.

Ticari Anahtar teslim ev projeleri

Yalnızca iş amaçlı veya bir yaşam alanı yerine bir çalışma alanı sağlamak için kullanılan mülkler üzerinde inşa gerçekleştiren firmalardır.

Çoğu zaman, ticari gayrimenkul, iş yapmak için kira geliri elde etmek için inşa edilir. Bu emlak kategorisi, tek bir benzin istasyonundan büyük bir alışveriş merkezine kadar uzanır.

Ticari gayrimenkul her türden perakendecileri, ofis alanını, otelleri, alışveriş merkezlerini, restoranları ve marketleri içerir.

Anahtar teslim ev danışmanlığı

Mekanik elektrik ve tesisat anlamına gelir. İnsan kullanımı için güvenli bir ortam yaratmaya odaklanan bir mühendislik türüdür.

Herhangi bir inşaat veya yenileme projesinde danışmanlık firması, mimar ve inşaatçının kendisi kadar önem taşır. Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat konuları ile ilgilenir. Bu tür hizmetlerde danışmanlık yapma eğilimi sayesinde güvenli kullanım sunulur.

Çeşitli iş projeleri, ofis, bina ev gibi yaşam alanlarında küçük yenileme firmaları adı altında hizmet verirler. Küçük bir alanın yenilenmesinin projelendirilmek suretiyle işlemlerin uygulanması konusunu yüklenen firmaları belirtmek için kullanılır.