İnşaat şirketleri incelemesinden önce inşaat nedir? İnşaat firmaları nelerdir? İnşaat şirketleri ne iş yapar bunları analiz etmek gerekmektedir.

İnşaat nedir sorusuyla başlayalım; Otoban, demiryolu, Iş merkezi, havalimanı, İskelesi, Liman, Tersane, köprü, tünel, metro yapımını içerir.Ayrıca Spor alanı, Tesis altyapısı, Enerji nakil hatları, İletişim hatları ve barajlar, enerji santralleri, petrol rafinerileri de inşaat işlerine girmektedir.

Bunların yanı sıra Tüm sulama sistemler, arazi ıslahı, taşkın kontrolü ve yıkım gibi inşaat işleri ve kurulum, imalat, hazırlık, nakliye, bitirme, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, kazı, yıkım, güçlendirme ve montaj gibi diğer ilgili işler İnşaat işleri de inşaat tanımına girmektedir.

İnşaat müteahhit tarafından yapılır. Son yıllarda kentsel dönüşüm projeleri popüler hale geldi. Bina, insan hayatı için birinci derecede öneme sahiptir.

En başından beri, barınakların inşası, şehirleşme, altyapı, ulaşım, doğaya karşı ve enerji üretimi sayesinde şirketin sürdürülebilirliği ve büyümesi sağlandı. Herkes hayatının bir noktasında bir ev sahibi olmak veya inşa etmekle ilgilenir.

İnşaat Sektörü

İnşaat sektörü; okul, fabrika, hastane, işyeri, depo gibi her türlü inşaat, yol, köprü ve baraj yapımı gibi her türlü altyapı faaliyetleri, her türlü inşaat işlerini kapsamaktadır.

Elektrik, su, sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma gibi ekipmanlar başta konut olmak üzere… İnşaat sektörünü tam olarak anlamak için en başından itibaren insanlık tarihine hızlı bir şekilde bakmamız gerekiyor.

Hikâyenin başında avcı olan bir adam kendini tarıma adadığında, kendisine bir barınak inşa etmesi gerektiği söylenir. İnşaat, temel bir iş ve insanın barınma ve güvenlik ihtiyacından doğan bir meslektir.

İnşaat aynı zamanda peygamberlik mesleğidir, çünkü temel bir insan ihtiyacıdır. Bu nedenlerle inşaat sektörü insanlık ve medeniyet için vazgeçilmez bir faaliyet alanıdır.

İnsanların sürdürülebilir bir yaşam için barınma ve güvenlik ihtiyacının yanı sıra diğer mimari ve bayındırlık işlerini de yapmaları gerekmektedir.

Göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçiş, inşaat faaliyetlerini ve çeşitliliğini ikiye katlamış, ihtiyaç ve isteklere göre çeşitlendirmiştir.

Artan insan ihtiyaç ve beklentileri ile inşaat bir alan haline gelmiş ve birçok özelleşmiş uygulama oluşturulmuştur. İnşaat şirketleri tüm bu yükün altından kalkmaya çalışan firmalardır.

İnşaat Şirketleri Ve Sektörü Neden Bizim İçin Önemlidir?

Bir şeyi inşa etmede, çeşitlendirmede veya farklılaştırmada herhangi bir kısıtlama olmadığı gibi, hayallerde de herhangi bir kısıtlama yoktur.

Tarih boyunca var olduğumuz sürece temel ihtiyaç olarak yanımızda olan inşaat sektörü bizim için vazgeçilmez bir uygulamadır.

İnşaat sektörü, her geçen gün artan ihtiyaç ve hayallere cevap olarak çeşitlenmek ve medeniyetle büyümek ümidiyle sorunsuz çalışabileceğimiz bir sektördür.

Uzay istasyonu uzayda yapım aşamasında ve yakın gelecekte önce Ay’da, ardından Mars’ta inşa edilecek. İnsanlık uzay istasyonunu duyacak, görecek ve deneyimleyecek.

Uzay madenciliği adı altında alanlar oluşturan inşaat başta olmak üzere birçok sektörün kendi uzayından madencilik yaparak daha güçlü, kaliteli, dayanıklı, hafif ve verimli üretim yapması planlanmıştır.

Kısacası inşaat, nerede olursanız olun temel ihtiyaçlarınızın ayrılmaz bir parçasıdır… Daha karlı yatırım fırsatları arıyoruz hepimiz ama her zaman gayrimenkule güvenle yatırım yapan kişileriz.

Bu kapsamda bir arsa ve mülk güven yapısına sahibiz.

Sahip olduğumuz mülkler bizi neredeyse asla utandırmadı.

Barınma ve güvenlik gibi günlük ihtiyaçların yanı sıra, barış, refah ve konfor düzeyini ve belki de lüksü artırmak için hala birçok ev, yapı ve bayındırlık inşaatına ihtiyacı vardır.

İnşaat şirketleri tüm bu ihtiyaçlar için önemli bir noktadadır. UZUNER İnşaat olarak biz de insanların refahı huzuru için çalışmaktayız. Misyon ve vizyonumuzda ilk maddemiz yüzde yüz müşteri memnuniyeti bulunmaktadır.

İnşaat Şirketleri Ve Sektörün Ülke Ekonomisine Katkısı

Varlıkların hayatımızdaki önemi bu seviyeye gelmiş, en azından önemli olan inşaat sektörüne de bu şekilde odaklanmamızı sağlamıştır.

Türkiye’nin gayrimenkule kattığı anlam ve değer, Türk inşaat sektörünün dünyaya bağlı olarak gelişmişlik düzeyi ve elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla da anlaşılabilir.

Türk inşaat şirketleri, rekabet güçleri ve olağanüstü başarıları ile dünya çapında tanınmaktadır. Bu nedenlerle Türk inşaat sektörü, Türkiye’yi dünya lideri olarak temsil etmektedir.

Yurt dışında faaliyet gösteren Türk müteahhitlik firmaları, yurt dışından ithalat faaliyetlerinde ülkeye önemli bilgiler sağlamaktadır.

İnşaat sektörünün işleyebilmesi için birçok unsura ihtiyacı var. Diğer sektörleri desteklemesi ve ülke ekonomisini geliştirmesi gerekiyor.

Günlük hayatta da görebileceğiniz gibi inşaat sektörünün yayılma etkileri inşaat sektörüne talep yaratan diğer sektörleri de tetikliyor.

Ayrıca, yüksek kaliteli yapı malzemeleri, cari açık yaratmadan ülkemizden yapı malzemeleri satın almamızı sağlıyor. Yurtdışında çalışan şirketler de Türkiye’ye sermaye akışını sağlıyor ve Türkiye’nin talebini karşılamak için cari açığı azaltıyor.

Tüm bu özellikler, sektörün hem ulusal hem de uluslararası alanda uzun vadeli büyüme belirtileri gösterdiğini göstermektedir

Gayrimenkul, imar ve bayındırlık alanındaki bu değer ve bu bakış açısı inşaat piyasasında oldukça değer görmekte ve yurtiçinde ve yurtdışında giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Ekonomik büyüme ve inşaat sektörü de benzer ilerlemeler kaydetmiştir. İnşaat sektörünün büyüme hızı ve bu alanın büyüme hızı aynı yönde hızlanmıştır.

İnşaat sektörünün finansmanına bağlı krediler ve bireysel gayrimenkul kredileri sektörü dinamik kılıyor. Bu sayede sektör değer kazanırken ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Sektör, hükümetin başlattığı teşvik çağrılarından ve kitlesel konut üretimi politikalarından yararlanıyor.

Konut üretiminin artmasıyla birlikte özel sektöre yapılan toplam sermaye yatırımlarının payının da artmaya başladığı görülmektedir.

Tüm bu unsurlardan çıkarılabilecek önemli sonuçlar şunlardır: Ülkenin kalkınmasının inşaat sektörünü etkilediği ve inşaat sektörünün gelişiminin de ülkenin kalkınmasını etkilediği söylenebilir.

İnşaat şirketleri içinde yer alan UZUNER İnşaat ülke kalkınmasının önem bilincinde olup bu nitelikte işler yapmaktadır.

İnşaat Şirketleri Ve Sektörün İşgücündeki Yeri

İnşaat, hizmet sektöründe toplam ülke istihdamında önemli bir yer tutmaktadır. İnşaat sektörü toplam istihdamın yaklaşık %6’sını oluşturmaktadır.

Ancak bu rapora inşaat sektörü ile ilgili diğer sektörler de eklenirse ekonomi için önemli bir istihdam potansiyeli sunduğu rahatlıkla görülecektir.

Bu döviz girişi, Türkiye’nin en önemli ödemeler dengesi düzenleyicisi olarak kabul edilmektedir. Milli olduğuna inanılan bu dövizler, yurt içinde ve yurt dışında tedarik hizmeti veren Türk iş adamlarının önemli bir katkısını temsil etmektedir.

2000 öncesi dönem göz önüne alındığında, inşaat sektörünün cari açığın azaltılmasına ve bu sektör için büyük değer yaratılmasına çok daha fazla katkı sağladığı yadsınamaz.

İnşaat sektörünün yurt içi faaliyeti ithalat üzerinde baskı oluşturmamakta, ancak yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet, ülkeye kalıcı ve ciddi bir döviz girişi sağlamaktadır.

İnşaat şirketleri içinde önemli bir yer tutan firmamız UZUNER İnşaat ülke istihdamına sağladığı katkıdan dolayı gurur duymaktadır. Diğer ciddi inşaat şirketleri gibi birincil önceliği olarak ülke ekonomisine katkıyı ön planda tutmaktadır.

Türk inşaat şirketleri uzun yıllardır sektörün dinamiklerini ayakta tutarak ciddi bir kalkınmanın liderliğini yapmaktadır.

Sadece inşaat sektörü değil bu sektöre bağlı hizmet sektörü de etkin rol oynamaktadır.

İnşaat şirketleri bünyelerinde çalıştırdıkları hizmet elemanları ile ülke çapında iş kollarının aktif olmasını ve işsizlik sorununa bir nebze de olsa yardımcı olmayı hedeflemektedirler.

UZUNER inşaat de bünyesinde çalıştırmakta olduğu hizmet elemanlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.