Anahtar teslim ev nasıl yapılır, kendi arsanıza ev yapmanız ne kadar mantıklıdır,  Arsanız var ve bir yapı yapma konusunda maddi anlamda birikimleriniz var.

Konuyla ilgili araştırma ya girmeden önce tabii ki bir evin yapılışına birebir yaşamış olan bir firma ve kişilerden yardım olarak Sözcü başlatmak gayet doğal bir davranıştır.

Arsanız hayallerinize cevap olabilecek nitelikte bir yapıya sahip olabilmesi için öncelikle iyi bir mali program yapınız tabii ki gerekecektir.

Öncelikle yapacağınız yapının  inşaat ruhsat iznine göre yüksekliği, iç Hacmi, yalıtım özellikleri, yaşanabilir alanların kullanılabilirliği, dış yalıtımı temel yalıtımı çatı izolasyonu gibi birçok etken ile beraberinde düşünmeniz gerekecektir.

Tabii yapınım bu özelliklerini düşte bilmemiz için inşaat ruhsatının izne tabi özelliklere cevap verebilmesi gerekmektedir.

Öncelikle alacağınız ruhsata göre seçeneklerinizi değerlendirmeniz çok daha doğru bir karar olacaktır. Bölgenizdeki imar durumu zemin etüdü sizin Mali açıdan yeterli olabileceğiniz sınırları belirlemektedir.

Gerekli izinler den sonra mimari çalışmalar yapılarak öncelikle yaşam alanlarının en doğru şekilde belirlenmesi inşaat başlamadan önce en doğru karardır.

Gerekli izinler alındıktan hemen sonra çalışmalara başlamak için güzel bir program çizelgesi ile ilk hareket kaçınılmaz olur.

 

Anahtar teslim ev yapım işi başlama aşaması

Öncelikle iş yapacak olan inşaat firması bölgenizde hangi referanslara ve pratik değere sahiptir bu konuda verilen karar sonrası aşamaları geçirebilir.

 

Hafriyat temel açma aşaması

Hafriyat temel kazı işlemleri verilen arsa kodlarına göre alanlar içerisinde grobeton kalıbı yapılarak hazırlanır.

Bu arada projede koda göre yapılacak olan grobeton hazırlığı zemin etüdünde farklı materyaller de olabilir bunlardan biri zemin yumuşaklığına göre taş veya arsa bitimine yapılacak olan perde beton gibi farklı olanaklara sahip proje izne tabi özelliklerdir.

Biz grobeton aşamasına standart bir temel altyapısında oluşturabilmek için anlatıyor olacağız.

Teknik açıdan standart bir temel’in kodsuz arsa üzerine yapılabilmesinin öncesinde grobeton aşaması ufak bir temel hareketi ile açılarak hazır betonun sahaya en az 10 santim kalınlığında dökülerek gerçekleşmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda beton üstüne yapılacak olan yalıtım esaslı mebran serilmesi temel yalıtımını ilk hareketi olarak çok daha iyi ve sağlıklı olacaktır.

Grobeton içerisine toprakla Beton arasındaki mukavemeti daha iyi bir hale getirebilmek adına kalın çesan ve Demir etriye bağlantıları da tercihe göre yapılabilir aslında bu çok fazla gereken bir durum değildir fakat zemin özelliklerine göre tavsiye edebileceğimiz bir ihtiyaçtır.

Her açıdan temel’in sağlam ve yalıtımlı olması binanın ömrünü ve içinde yaşayacak olan insanların aldığı nefes’in kalitesine birebir etki yapmaktadır.

 

inşaat Temel aşaması;

Radyo ve mütemadi temel projemizde hangi seçenek sumo duysa ya da zemine göre hangi ilin TL daha sağlıklı cevap verebilecek temel şekli öngörülüyor sa yapılacak olan temel’in seçenekleri bunlardan biri olmalıdır.

Mütemadi Temel içinde göz olan boşlukların ayrıyetten doldurulduğu yumuşak zeminlerde kullanılan yalıtıma bazı alanlarda daha çok olanak sağlayan fakat zahmeti bir o kadar fazla olan temel biçimidir.

Mütemadi temel’in birçok avantajı vardır fakat günümüzde kullanılan temel mütemadi temel değil radyo temeldir.

O açıdan biz mütemadi temeli diğer yazılarımıza bahsetmek üzere konumuza devam ediyoruz.

 

Radya temel yapım aşaması

Atılan kuru beton üzerine temiz bir zemin sağladıktan sonra inşaat ımızın temel kalıpları ve demiri MT kare alanıza göre ve projede belirtilen Demir özelliklerine göre inşaa edilir.

Temel yüksekliği projede belirtildiği gibi subasman alanına kadar yapılarak öncelikle kibrit kutusuna andıran bir temel biçimi ortaya çıkacaktır.

Radyo temel’in görünümü Bir kibrit kutusu şeklinde olacaktır. Bu görüntüye sadece giriş alanındaki merdiven basamakları farklılık gösterir.

Hayal etmesi zor olmuyor mu görüntü kibrit kutusunun önünde birkaç basamak olduğunu düşünün. Projemizde ki özelliklere göre bağlanan Demir ve kalıp arsa sınırlarımıza göre yapılarak temel işlemi kalıp aşamaları beton öncesi bitmiş olacaktır diğer aşamaya geçebiliriz.

 

Temel beton aşamaları

Asıl önemli olan alanlardan birisi Temel atılırken pis su temiz su ve elektrik bağlantılarının bu aşamada yapılandırılması çok önemlidir. Çünkü temelde yapılacak olan her işlemin geriye dönüşü katlar arası veya katlarda yapılacak olan işlem kadar kolay ve geriye dönüşü olmayacaktır.

Temel içinde kalacak olan borulara müdahale edebilmek çok daha zor olduğundan bu aşama çok önemlidir.

Pis su tesisatının çıkış alanlarını ve aralarındaki bağlantı kodlarına aynı zamanda kullanacak malzemenin kalitesi ve ek yerlerinin iyi yalıtılması bu işin olmazsa olmazlarındandır.

Yapılan elektrik topraklama ve pis su tesisatları gerekirse temiz su tesisatlarının bağlantılarından sonra beton dökülerek Filizler bırakılacak şekilde sonuçlandırılır.

 

Anahtar teslim evin temel’den sonraki aşamaları

Temel betonu üzerinde kalan Demir Filizlerimizin devamını sağlayarak ilk kadın tabya alanına kadar olan dileklerimizi kalıp ve inşaat Demiri ile dileklerimizi oluşturup üst tabii alındaki Demir ve kalıp alanlarını beraberinde yaparak tabliye ve betonunu aynı anda ya da dileklerin betonunu döktükten sonra tabliye kalıbını yapabiliriz.

Tünel kalıp sistemlerinde direkt ve tabliye aynı anda döküldüğünden direk ve tabliye betonu normal şartlarda seçeneklerimiz arasında olmayacaktır.

Koşudan önce direk kalıpları yapılıp b konumuzu döker daha sonra tabya kalıbımız ve demiri bağlanarak ilk katın kalıp aşamaları bitmiş olur.

 

Tuğla örme duvar örme aşaması

Atılan Beton dış sıfır alanında müteakip, kişisel olarak seçmiş olduğumuz tuğla, gazbeton, bims gibi duvarlarımızı oluşabilecek malzeme ile Gönyeli bir vaziyette duvar örme işlemlerimize başlayıp yaşanacak olan tüm alanları duvarları oluşturarak dairemizi inşaa etmiş oluruz.

Boş moda dikkat edilmesi gereken en önemli husus kapı ve pencere üstlerinde kullanılacak olan lento şidir. Bunu eğer anlamaz ya da dikkat etmezseniz işi yapacak olan müteahhit maliyeti kendi açısından ucuz yapmak adına kalıp veya başka malzemelerle bu alanları düz çıkartmaya çalışır.

Dikkat edilmesi gereken asıl hususlardan bir tanesi de budur çünkü pencere ve kapılarımızın gönyeleri merkezleri çok düzgün olmalı.

Aynı zamanda belirtmiş olduğumuz duvarların Gönyeli olması dış alanda yapılacak olan sıva ve mantolama yalıtımının, iç duvarlarının görünümü ve düzgün, sağlıklı olabilmesi için çok önemlidir.

Bu durumu önemli kılan düzgün ve estetik olması değil aynı zamanda içeride solunan havanın kalitesinde birebir etkilemektedir. Kısacası duvar larımızın düzgün örülmesi Gönyeli örülmesi ve kapı pencere merkezlerimizin Gönyeli olması çok önemlidir.

Yapılacak olan inşaat’ın dışarıdan bakıldığında güzel gözükebilmesi içeride sağlıklı yaşanabilmesi bu aşamalara bir şekilde bağlıdır.

Duvarların örme işleminden sonraki kaşıma tesisatların çekilerek bunlar elektrik temiz su ve pis su aşamalıdır. Şap öncesi ve sıva öncesi yapılacak işlem tesisatlardır.

 

İnşaat şap aşaması

Daire içerisinde çekilen tüm tesisat işlemlerinden sonra zeminde kalacak boru ve farklı metal yerlerin üzerine gelecek olan şap makina ile atılarak düzgün bir şekilde tesviyesi sağlanır.

Kaba Sıva, alçı işlemleri

Örülen duvar çekilen tesisatlar ve şaptan sonra yaşam alanımız şekillendi.  Sıva ve alçı sıva öncesi dış pencerelerimiz montajlanarak daha sonraki aşamada temiz bir görüntü sağlamış oluruz. sıva ve dekoratif işler aşamasına geldik.

Tercih edilen her zaman içeride ve dışarıda bir kat kaba sıva ile duvarların tesviye olarak yalıtıma daha elverişli ve çekilen tesisatların kapanması açısından gerekmektedir.

Bu aşamada yapılması planlanan alçı sıva öncesi de alçının daha sağlıklı tutması, alçının mukavemetini, tam anlamı ile mahiyetini sağlamış oluruz.

Tavan yan duvarlar sıva ve alçı işlemlerinden sonra alçının diğer aşamalarına geçilir, kaba alçı karışık saten ve boya işleminden sonra bütün evin içi artık detaylara hazırdır.

 

Ev iç alanlarının montajı aşamaları

Öncelikle ıslak alanların yani mutfak, banyo, balkon, giriş alanı gibi yerlerin seramiklerinin ve seramik süpürgelik lerinin yapılması olacaktır.

Seramik işleminden sonra kapı kasa montaj larımız, Petek montajımız, vitrifiye, mutfak ve tezgahı, iç ve dış kapı montajları ve elektrik tesisat montajları yapılarak evimizin iç yaşam alanını tamamı ile oluşturmuş uzdur.

 

Çatı yapım aşaması

Çatıda kullanılacak olan kereste çatı yalıtım malzemeleri ve kaplamaları gibi birçok malzemenin çatımız da hazırlanarak çatı kalıbı ve kaplaması yapılarak eksiz oluk lar aracılığı ile yağmur suyunun belli ve uygun alanlara transferi konusunda aşamalar gerçekleştirilir.

Çatımız da tercih edilen ve tercih edilecek olan malzemeler görecelidir. Kiremit kumlu membran veya çatının üzerine artı olarak izocam gibi yalıtım malzemelerinin kullanılarak maliyet sınırımızda göre birçok çatı yapım şekli uygulanabilir.

Çatı yapımında önemli olan bize göre iki unsur vardır. Binamız hazır beton olduğu için tavan tabletinde kullanılacak olan yalıtımın Çok da fazla değeri olmayacaktır.

Yapılması gereken asıl iki işlem çatının sızdırmazlığı hava sirkülasyonunun engellenmesi ve çatı saçaklarının binanın dışında olarak yağmur suyunun ve kar sunum çatıya temasının tamamı ile engellenerek izole edilmesidir.

İzolasyonun ve sızdırmazlık iyi yapılması binanın tamamen kalitesine artı ve eksi yönde etkileyecektir.

 

Mantolama aşaması

Yapılacak olan dış mantolama öncesi strafor sıva file ve dış dekoratif kaplama ile mantolama işlemimiz tercih ettiğimiz malzemeye göre yapılarak en son dış cephe boya ile boyası yapılarak sonuçlandırılır.

Yazımızın tuğla örme kısmında belirttiğimiz gibi mantolamanın sağlıklı yapılabilmesi tuğlanın ya da bims gibi duvar malzemesinin Gönyeli ve düzgün örülmesi ile birebir alakalı olduğundan mantolamanın sağlığıyla ilgili detay vermiştik.

 

Bahçe düzenleme peyzaj aşaması

Yapılmış olan evimizin bahçe ve çevre düzenlemesi, yürüyüş yolu, tercihe göre süs havuzu dış duvarlar ya da tel örgü, ferforje çit, ferforje kapı, Çardak, ilave veranda ve aydınlatma seçenekleri gibi dış mekan da yapabileceğimiz birçok alternatif mevcuttur.

Dış bahçe düzenleme ve peyzaj çalışmaları konusunda tercih ettiğiniz ve düşündüğünüz detayları kendinize göre .